Bike Adventure RAID 2017

Sveicināti BAR 2016! Lai iepazītos ar nolikumu vai pieteiktu komandu, skat. izvēlnes zemāk:

 • ...

  bar300

  Datums: 15.–16. oktobris, 2016
  Vieta: Zaube, Latvija
  Sacīkstes centrs: Zaubes pamatskolas sporta halle
  Adrese: Bērzaines, Zaubes pagasts, Amatas novads
  Komanda: 3 dalībnieki, jaukta
  Disciplīnas: velo, trekings, kāpšana un citi uzdevumi
  Navigācija: orientējoties pēc kartēm,
  vairumā posmu – rogaininga princips
  Kontrole: SportIdent elektroniskā sistēma,
  3 kontrolkartes dalībniekiem + 1 nostiprināta uz velo
  Rīko: RAID.lv / IK Adventure Company.
  Kontakttālrunis: +371 2962 4863
  E–pasts: info @ raid.lv

  Sacīkstes kartes
  Disciplīnu plāns
  Disciplīna Km Piezīmes
  1. Trek 0-10 Prologa uzdevums ar komandas dalīšanās iespēju. SC
  2. Velo 20-35 Uzmanību! Zvēri!
  3. Trek 3-11 Meži, meži, tumšie meži.
  4. Velo 25-35 Starpfinišā – pirmais nopietnais kāpšanas uzdevums.
  5. Trek + Velo 7-9 Komanda var izvēlēties, cik velo lietot, bet lēmums ietekmē posma KP vērtību.
  6. Trek 3-4 Pilsētvide. Nedaudz kāpšanas.
  7. Trek + Velo 9-15 Turpinājums ar 5. posmā veikto izvēli, bet jau ar dalīšanās iespēju.
  8. Velo 20-60 Kāpjamu KP kļūst vairāk. Atgriežas SC.
  9. Velo 10-60 Noslēguma rogainings. Lai apmeklētu divus īpaši vērtīgus kāpšanas uzdevumus, jārēķinās ar vismaz 40 km. SC
  10. Bonus... 10+ Neliela rezerve, ja igauņi (un citi latvieši) plāno pārlieku agri finišēt... 🙂

  Sacīkstes apvidus

  BAR 2016 notiks Vidzemes augstienes rietumu daļā, izteikti paugurainā apkaimē. Absolūtais augstums virs jūras līmeņa svārstās no 105 m līdz 250 m. Apvidus ir reti apdzīvots, pamatā mežiem klāts. Taču meži ļoti dažādi – no patīkami caurejamiem priežu siliem līdz brikšņainiem lapu koku mežiem.
  Mazie meža ceļi daudzviet mālaini, kas var radīt problēmas slapjā laikā, taču ideāli braucami ar velo sausos apstākļos.

 • ...
  bar300Nolikums
  1. Pamatprincipi

  1.1. BIKE ADVENTURE RAID 2016 (saīsināti – BAR 2016, turpmāk tekstā - Sacīkste) ir piedzīvojumu sacīkste, kurā komandas, pārvietojoties videi draudzīgos veidos – ar kājām, velo, laivā utml., veic noteiktu trasi brīvi orientējoties apvidū, apmeklējot kontrolpunktus (KP) un veicot uzdevumus tiesnešu norādītajā veidā un secībā.

  1.2. Uzvar komanda, kas sacīkstes laikā savākusi lielāko rogaininga punktu (RP) skaitu. Vienāda RP skaita gadījumā, augstāku vietu iegūst komanda, kas trasē pavadījusi īsāku laiku.
   

  2. Sacīkstes grafiks
  9. oktobris (svētdiena) Tiek atklāta starta vieta, publicējot shēmu mājaslapā
  11. oktobris (otrdiena) Beidzas komandu pieteikšanās
  14. oktobris (piektdiena)
  21:00 Atvērts sacensību centrs,
  iespēja nakšņot sporta zālē vai teltīs
  15. oktobris (sestdiena)
  08:00 Atvērta komandu reģistrācija sacensību centrā
  11:00 Kapteiņu sapulce (ENG)
  11:20 Kapteiņu sapulce (LAT)
  12:00 Starts
  16. oktobris (svētdiena)
  12:00 Finišs
  14:00 Apbalvošana

  3. Komandas reģistrācija

  3.1. Komandas startē vienā klasē - 24 stundas.

  3.2. Komandā jābūt trim dalībniekiem. Minimālais dalībnieku vecums – 18 gadi. Komandā (trasē) jābūt abu dzimumu pārstāvjiem. Atļauta no trim dāmām sastāvošu komandu dalība kopējā ieskaitē. Vīru komandas var startēt tikai ārpus konkursa.

  3.3. Komandas iepriekšēja reģistrācija ir obligāta un veicama līdz 11. oktobrim. Pieteikšanās procedūra - sadaļā REĢISTRĀCIJA. Papildus informācija: info @ raid.lv vai pa tālruni 29624863 (Normunds).

  3.4. Komanda tiek reģistrēta sacīkstei tikai pēc dalības maksas iemaksas.
  Dalības maksa - skat. REĢISTRĀCIJA.

  3.5. Komandai atsakoties no dalības sacīkstē līdz 8. oktobrim, tiek atgriezti 90% no dalības maksas. Atsakoties vēlāk dalības maksa netiek atmaksāta, bet komanda saņem 50% atlaidi dalībai nākamajā RAID.lv rīkotajā sacīkstē.

  3.6. Ierodoties sacensību centrā, komanda aizpilda reģistrācijas anketu, ko iesniedz sekretariātā ar visu dalībnieku parakstiem. Pieļaujama ne vairāk kā divu iepriekš reģistrētu dalībnieku maiņa.
   

  4. Sacīkste

  4.1. Sacīkste jāveic saskaņā ar maršruta aprakstu (MA), kas tiek izsniegts komandai reģistrējoties sacensību centrā (2 eksemplāri). Turpat tiek izsniegti dalībnieku numuri, kam sacīkstes laikā jābūt nostiprinātiem redzamā vietā uz katra dalībnieka.

  4.2. MA nosaka, kādā secībā veicami sacīkstes posmi. KP apmeklēšanas kārtība atsevišķa posma ietvaros var būt:
  – rogainings (ROG) – KP var ņemt jebkādā izvēles kārtībā un skaitā.
  – pavēle (PAV) – KP jāapmeklē secībā, kāda norādīta maršruta aprakstā. Kādu izlaižot, tālāk attiecīgajā posmā KP vairs neieskaita.
  – augoša secība (SEQ+) – KP jāapmeklē augošā numuru secībā, bet drīkst atsevišķus izlaist.

  Katram KP ir noteikta vērtība RP izteiksmē. Trasē tāpat ir speciālie uzdevumi (SU). Par katra nākamā posma KP atrašanās vietu komanda tiek informēta pirms attiecīgā posma uzsākšanas. Par SU saturu, izpildes noteikumiem komanda tiek informēta uzdevuma norises vietā.

  4.3. Maršruta veikšanas un KP atzīmēšanas kontrole tiek veikta ar SportIdent (SI) elektronisko atzīmēšanās sistēmu. Derīgas SI 6, SI 9, SI 10 un SI 11 kontroles kartes. Organizatori nodrošina to īri, ja komandai nav savas SI kartes.

  4.4. Komanda sacīkstē izmanto četras SI kartes. Katrs dalībnieks vienu SI karti nostiprina uz rokas ar organizatoru izsniegtu aproci. Ceturto SI karti tiesneši pie pirmsstarta reģistrācijas nostiprina uz viena no komandas velosipēdiem. Komandai jārūpējas par stiprinājumu veselumu sacīkstes laikā. Sabojāšanas (pārraušanas) gadījumā, nakošajā starpfinišā tiesneši to atjauno. Kontrolpunkti, kas apmeklēti ar bojātu stiprinājumu, netiek ieskaitīti.

  4.5. SI atzīmju skaits, kas nepieciešams kontrolpunkta ieskaitīšanai, norādīts MA.

  4.6. Komanda pati atbild par pareizu atzīmēšanos KP. Gadījumā, ja elektroniskā atzīmēšanās iekārta izgājusi no ierindas, komanda izmanto citus veidus, kā apliecināt KP apmeklēšanu.

  4.7. Komandai sacīkstē jāpārvietojas kopā, redzamības laukā. Izņēmums - posmi, kur atļauta komandas dalīšanās. Ja posms tiek veikts ar velosipēdiem vai laivu, tiem jāatrodas redzamības laukā. Laiks starp pirmo un pēdējo komandas SI atzīmi jebkurā kontrolpunktā nedrīkst pārsniegt 2 (divas) minūtes. Ja tas tiek pārsniegts, KP vērtība krītas par 1 RP. Tiesnesis var apturēt nepilnā sastāvā esošu komandu un uzņemt laiku, kamēr ierodas trūkstošie komandas dalībnieki. Par 2 minūšu intervāla pārsniegšanu, katrā šādā fiksētā gadījumā tiek piešķirts sods - anulēts 1 RP no attiecīgajā posmā savākto punktu skaita.

  4.8. Atsevišķos posmos kontrolei var būt slēptie punkti (SP). Tie netiek norādīti kartē, taču ir viegli ievērojami precīzi izpildot attiecīgā posma noteikumus. Komandai jāatzīmējas visos SP, kurus tā atrod trasē.

  4.9. Sacīkste notiek non-stop režīmā. Laika aizture tiek fiksēta tikai īpašos gadījumos: atsevišķos starpfinišos (tiek norādīts MA); piespiedu dīkstāve organizatoru dēļ; palīdzības sniegšana citai komandai utml.

  4.10. Atsevišķos starpfiniša (SF) punktos var būt noteikti kontrollaiki. Jebkura atsevišķa posma kontrollaiks automātiski attiecināms arī uz visiem iepriekšējiem posmiem. KP, kas apmeklēti pēc kontrollaika, netiek ieskaitīti, izņēmums - SF punkts. Par katrām kontrollaika kavējuma 3 minūtēm, tajā skaitā – nepilnām, komanda saņem sodu – 1 RP, kas tiek atskaitīts no finiša rezultāta. Maksimāli atļautais kavējums – 30 minūtes. To pārsniedzot, komandai tiek anulēts beidzamā posma rezultāts.

  4.11. Par jebkura posma pilnu izlaišanu, tiek piešķirts papildus sods - posma sods, kura lielums norādīts MA. Lai izvairītos no posma soda, komandai jāgūst ieskaitei vismaz viens posma KP.

  4.12. Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu komandu dalībniekiem sacīkšu laikā atbild pati komanda! Nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar sacīkšu organizatoriem pa mobilā telefona avārijas tālruņa numuru, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību. Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību sacīkstēs atbild patstāvīgi. Organizatori patur tiesības, konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, nepieciešamības gadījumā kādu no dalībniekiem atturēt no maršruta uzsākšanas vai turpināšanas.

  4.13. Komandai ir obligāti jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība citai komandai, ja tā nespēj pati tikt galā ar radušos situāciju un lūdz citas komandas atbalstu. Šajā gadījumā palīdzības sniegšanai veltītais laiks tiks atskaitīts no komandas finiša laika, vadoties no liecinieku sniegtās informācijas vai aptuvena tiesnešu vērtējuma.

  4.14. GPS lietošana, kā arī organizatoru neizdotu kartogrāfisko materiālu lietošana sacīkšu gaitā ir aizliegta.

  4.15. Obligātais EKIPĒJUMS komandai jāņem līdzi trasē visos posmos, izņemot velo inventāru, ja tas nav velo posms. Atsevišķos starpfinišos tiesneši var ļaut atstāt arī citu ekipējumu. Tāpat tiesneši var veikt pārbaudi jebkurā trases punktā. Par katru trūkstošu obligātā ekipējuma vienību komanda saņem sodu – 1 RP, kas tiek atskaitīts no finiša rezultāta.

  4.16. Trasē visa veida atbalsts no malas (pārtikas piegāde, ekipējuma remonts, atpūtas organizēšana u.c.) ir aizliegts un izraisa tūlītēju komandas diskvalifikāciju. Izņēmums - komandas drīkst sniegt cita citai palīdzību, ja pašas to vēlas. Komandas drīkst izmantot savu sacensību centrā atstāto rezerves ekipējumu, kad atgriežas sacensību centrā. Sacensību centrā komanda jebkurā laikā var izmantot tur atstāto inventāru, veikt apavu/apģērba nomaiņu, izmantot asistentu palīdzību.

  4.17. Komandām aizliegts maršrutā atstāt aiz sevis atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojums, higiēnas priekšmeti, ekipējums, apģērbs vai tā daļas u.c.). Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās.

  4.18. Tiesneši var sodīt komandu par Nolikuma, t.sk. tajā neaprakstītu godīgas cīņas principu, pārkāpumiem.
   

  5. Finišs

  5.1. Sacīkstē uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu. Ieskaiti veido rogaininga posmos savākto rogaininga punktu (RP) un citos posmos vai uzdevumos saņemto bonus punktu summa, no kā tiek atskaitīti saņemtie soda punkti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kas trasē pavadījusi mazāk laika.

  5.2. Nokavējot sacīkstes finišu, par katrām kavējuma 3 minūtēm, tajā skaitā – nepilnām, komanda saņem sodu – 1 punktu, kas tiek atskaitīts no rezultāta. Maksimāli atļautais kavējums – 30 minūtes. To pārsniedzot, komandai tiek anulēts beidzamā posma – rezultāts.

  5.3. Soda punktu uzskaite par neveiktiem posmiem vai izlaistiem obligātajiem KP tiek veikta tikai tik tālu, cik komanda tikusi saskaņā ar MA. Par sekojošiem punktiem sodi netiek uzskaitīti.
   

  6. Protestu izskatīšana

  6.1. Protesti jāiesniedz rakstveidā galvenajam vai finiša tiesnesim starpfinišu laikā vai ne vēlāk kā 30 minūtes pēc sacīkstes finiša sasniegšanas.

  6.2. Protestus izskata izlozēta triju sacīkstes dalībnieku žūrija, kas par savu lēmumu informē galveno tiesnesi.

  6.3. Žūrijas sastāvs tiek paziņots pirms sacīkstes starta, un tās izveide notiek sekojoši. Organizatori izvēlas sešus pieredzējušus dažādu komandu dalībniekus, starp kuriem veic kārtas numuru izlozi no 1 līdz 6. Pirmie trīs numuri veido sacīkstes žūriju. Pārējie trīs – rezervisti, kas aizstāj žūrijas dalībniekus gadījumā, ja tiek izskatīts protests, kas skar žūrijas dalībnieka pārstāvēto komandu.
   

  7. Apbalvošana

  7.1. Sacīkstes uzvarētāju apbalvošana notiek sacensību centrā, skatīt sacīkstes norises grafiku (2. punkts).

  7.2. Visi dalībnieki saņem diplomus.

  8. Nolikuma izmaiņas

  8.1. Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā.

 • ...
  bar300Ekipējums

  PIEZĪMES:

  * Norādīts ekipējuma minimālais daudzums. Viss papildus inventārs - pēc komandas pašas ieskatiem! Kompasi un mobilie telefoni noderēs, ja komanda izlems dalīties atsevišķu uzdevumu/posmu veikšanai. Šādas iespējas būs.

  ** Sterils pārsienamais materiāls (1 iepak.), pretsāpju līdzekļi (1 iepak.). Bez norādītā medikamentu un pirmās medicīniskās palīdzības materiālu minimālā daudzuma komanda sacīkstei netiks pielaista.

  *** Sacīkstes karšu drukai izmantotais papīrs nav ūdensdrošs.

  Komandas obligātais ekipējums *
  SportIdent (SI) kontroles kartes (SI 6, SI 9, SI 10 vai SI 11). Var izīrēt no organizatoriem. 4 gab.
  Velosipēds 3 gab.
  Aizsargķivere 3 gab.
  Kabatas vai pieres lukturi (ar baterijām) 3 gab.
  Aizmugures sarkanais lukturis (ar baterijām) 3 gab.
  Odometrs 1 gab.
  Pulkstenis (drīkst lietot arī telefona) 1 gab.
  Mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju) 1 gab.
  Fotokamera (var izmantot telefona, vismaz 1 Mpix izšķirtspēja) 1 gab.
  Kompass 2 gab.
  Rakstāmais (markeris, zīmulis vai pildspalva) 3 gab.
  Mugursoma 1 gab.
  Alpīnisma iekare 2 gab.
  Alpīnisma virve, diametrs ne mazāks kā 8 mm min = 20 m
  Alpīnisma karabīnes 6 gab.
  Pašdrošināšanas cilpas (60 cm garas) 4 gab.
  Ūdens rezervuāri, vismaz 3 litri uz komandu 1 kompl.
  Atstarojoša folija-sega (survival blanket), vismaz 150x210 cm 3 gab.
  Šķiltavas un/vai sērkociņi 1 kompl.
  Medikamenti un pirmās medicīniskās palīdzības materiāli ** 1 kompl.
  Virsjaka (pret lietu un vēju) 3 gab.
  Siltā jaka ("Polartec 100" vai tml.) 3 gab.
  Cepure (flīsa vai tml.) 3 gab.
  Cimdi 3 gab.
  Rekomendētais papildus ekipējums
  Nazis (asmens ne īsāks kā 5 cm, saliekams vai ar maksti) 1 gab.
  Velo remontkomplekts 1 kompl.
  Velo planšete ...
  Ūdensdrošs iepakojums kartēm *** ...
  Ūdensdrošs iepakojums mantām ...
  Rezerves baterijas lukturiem 3 kompl.
  Līmlente, ūdensizturīga 1 rullis
  Mugursoma 2 gab.
  Lineāls (10-15 cm garš) 1 gab.
  Mobilais telefons (papildus pie 1 gab. OBLIGĀTAJĀ sarakstā) 1 gab.
  Kompass (papildus pie 2 gab. OBLIGĀTAJĀ sarakstā) 1 gab.
  Odometrs, rezerves 1 gab.
  Rezerves apavi ...
  Rezerves apģērbs ...

 • ...
  bar300Reģistrācija

  Pieteikšanās – slēgta!

  Lai pieteiktu sacīkstei komandu, aizpildiet reģistrācijas formu un veiciet dalības maksas iemaksu. Dalības maksas un konta info atrodami zem reģistrācijas formas.

  Reģistrācijas forma

  Drīkst reģistrēt arī komandu nepilnā sastāvā. Obligāti aizpildāmie lauki marķēti ar zvaigznīti. Reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā saņemsiet saiti uz komandas pieteikumu, ko var papildināt vai labot vēlāk, kad zināmi visi dalībnieki.

  Dalības maksa
  Iemaksājot līdz 30.09. EUR 123
  Iemaksājot līdz 10.10. EUR 132
  SI kartes īre, 1 gab. EUR 1,50

  Norādītā dalības maksas summa – no komandas. Konta rekvizīti – zem reģistrācijas formas.

  Konta rekvizīti

  Pārskaitot dalības maksu, norādiet komandas nosaukumu un sacīksti!

  Nosaukums: IK Adventure Company
  Reģ. Nr: 40002116651
  Adrese: 19-37 Dammes iela, Rīga, LV-1069
  Banka: Swedbank AS
  Kods: HABALV22
  Konta Nr: LV23HABA0551012398822

 • ...
  bar300Komandas

  Sacīkstei pieteikto komandu saraksts.

 • ...

  bar300

  Rezultāti

  Finiša protokols – zemāk.

  Izvērsti visu komandu rezultāti skatāmi šeit: KOMANDU STATISTIKA.

  Nr Komanda / Team Laiks / Time Punkti / Points Vieta / Rank
  15 Compressport 23:14:52 158 1
  16 XT Sport 23:20:33 144 2
  4 adidas adventure team 23:16:55 141 3
  7 Metsapeatus 23:15:27 127 4
  5 VELUX/mySport 23:07:51 118 5
  11 Evolution meža rulete 22:43:36 110 6
  14 Bez robežām 22:46:33 109 7
  12 Ekipējuma pārbaude 22:27:42 103 8
  8 Krūšu inspekcija 22:59:59 93 9
  6 Pusdienas ārpus mājas 22:22:20 82 10
  10 Resnais susurs 21:02:34 76 11
  1 DOG WATCH 22:25:10 58 12
  3 Team 23 10:22:34 49 13
  9 Evelo fly 17:33:31 49 14
  2 Jo jaunais vilnis 19:00:15 47 15
  13 Sēņu vērotāji 24:02:03 44 16

Sacīksti
atbalsta

atb_idz120